English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 61
Visits: 5,446,728Chương trình đào tạo
Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chuyên đề 1:  Khái quát về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

 1. Tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao phong cách và kỹ năng lãnh đạo.
 2. Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp.
 3. Kỹ năng quản lý doanh nghiệp.
 4. Năng lực lãnh đạo.
 5. Chiến lược cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
 6. Thảo luận nhóm: Chúng ta đang lãnh đạo hay quản lý?

Chuyên đề 2: Tâm lý học quản lý và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

 1. Lý thuyết về nhu cầu và động cơ làm việc của nhân viên.
 2. Những yếu tố tâm lý người lao động.
 3. Kỹ năng động viên của nhà quản lý.
 4. Các hình thức tạo động lực hiệu quả.
 5. Chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực.
 6. Các tình huống liên quan đến thuyết ngũ hành.
 7. Tình huống thiết kế phần thưởng.
 8. Tâm lý tập thế và giải quyết xung đột.
 9. Thảo luận nhóm: Áp dụng những giải pháp tạo động lực làm việc tại doanh nghiệp …

Chuyên đề 3: Lãnh đạo hiệu quả và phong cách lãnh đạo.

 1. Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả.

1.1  Nghề Giám đốc doanh nghiệp.

1.2  Khoa học & nghệ thuật lãnh đạo của nhà lãnh đạo?

1.3  Phương cách làm việc và trải nghiệm của nhà lãnh đạo nên như thế nào?

1.4  Tình huống thảo luận?

 1. Quyền lực và sự ảnh hưởng tới nhân viên…
 2. Các phong cách lãnh đạo.

3.1  Phong cách lãnh đạo dân chủ;

3.2  Phong cách lãnh đạo tự do;

3.3  Phong cách lãnh đạo độc tài;

4.   Các nguyên tắc giao tiếp với cấp dưới

Chuyên đề 4: Những nhân tố của người Lãnh đạo & Quản lý hiện đại

 1. Tố chất (bẩm sinh) cần có để trở thành một người lãnh đạo (thành công)?
 2. Tư duy của nhà lãnh đạo nên như thế nào?
 3. Hành vi & thái độ cần phải có để có thể làm tốt công việc lãnh đạo?
 4. Các phong cách lãnh đạo hiệu quản là gì?
 5. “Đạo” và “Tâm” của nhà lãnh đạo?

Chuyên đề 5: Các kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo và Quản lý hiện đại.

 1. Các kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo & Quản lý hiện đại là gì?

Thảo luận: Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo và quản lý?

 1. Kỹ năng ủy thác và giải quyết vấn đề

2.1  Kỹ năng ủy thác: Bản chất của ủy thác công việc; Các hình thức của trao quyền; Quy trình ủy thác công việc; kỹ năng hướng dẫn công việc.

2.2  Kỹ năng giải quyết vấn đề: Vấn đề là gì? Nguyên nhân vấn đề ở đâu? Các phương pháp và kỹ thuật xác định nguyên nhân vấn đề; Các giải pháp giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm: Vì sao cần trao quyền/ ủy quyền tại doanh nghiệp? Vấn đề cần giải quyết tại doanh nghiệp hiện nay là gì?